Metrologia warsztatowa. Podstawowe pojęcia metrologiczne
Budowa, możliwości pomiarowe oraz obsługa przyrządów pomiarowych
Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków)
Pomiary wymiarów wewnętrznych (otworów)
Pomiary kątów i stożków
Pomiary płaskości, prostoliniowości, położenia płaszczyzn. Pomiar promieni łuków kołowych
Sprawdzanie narzędzi pomiarowych. Pomiar sprawdzianów tłoczkowych  optimetrem pionowym.
Pomiary wielkości charakterystycznych gwintów oraz sprawdzianów do gwintów
Pomiary wielkości charakterystycznych kół zębatych
Pomiary dokładności kół zębatych
Pomiary chropowatości powierzchni
Sprawdzenie dokładności geometrycznej narzędzi skrawających