Początek

Skrypty Ciekawe strony  

Zaliczanie

   
 

Pomiar mocy skrawania dwoma watomierzami w układzie

 Arona

 I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z pomiarem mocy użytecznej obrabiarki i jej znajomość.

 

II. Wyposażenie: nóż tokarski, wałek stalowy, tokarka produkcyjna lub uniwersalna z 

silnikiem o mocy ok. 5 KW, zestaw walizkowy do pomiaru mocy w układzie Arona, 

suwmiarka uniwersalna MAUb. PN - 64/M - 01020

Rys. 1.0 Pomiar mocy dwoma watomierzami w układzie Arona.

 

III. Wiadomości uzupełniające.

Moc pobraną przez silnik napędowy obrabiarki zmierzymy przy pomocy watomierzy. Moc 

całkowita jest sumą wskazań obu watomierzy. Przy pomiarze mocy biegu luzie jeden z 

watomierzy wychyli się w przeciwnym kierunku (przy małej wartości cos j ). Należy 

wówczas przełączyć przełącznik z położenia "zgodny" na "niezgodny", po przełączeniu 

wskazania watomierza przełączonego "W1" należy odjąć od wskazań drugiego watomierza.

Moc Ns na wałku silnika obliczamy wg wzoru:

 

Ns = Nel * zs [KW]

,gdzie

Nel - moc zmierzona watomierzami

zs - sprawność silnika

Moc użyteczna czyli efektywna Ne czyli łączona moc i posuwu wynosi:

Ne = Ns * z obrgdzie

z obr - sprawność obrabiarki

Rys 1.1Wykres sprawności silnika asynchronicznego w funkcji mocy.

 

Przyjmuje się, że moc tracona w mechanizmach obrabiarki w czasie skrawania niewiele różni 

się od mocy pobieranej w biegu luzem. Wykonujemy więc za pomocą watomierzy pomiar 

mocy obrabiarki przy biegu luzem i prędkości obrotowej takiej, jak przy skrawaniu oraz przy 

włączonych mechanizmach posuwowych.

Stąd moc efektywna:

Ne = Nel * zs - Nu

gdzie:

Nu - moc biegu luzem

rys.1.2. Momentomierz (1 - obudowa przekładni, 2 - wałek toczny, 

3 - oś kół zębatych Z2 i Z3 )

IV. Przebieg ćwiczenia:

- sprawdzić stan techniczny tokarki

- zapoznać się z wartościami stopniowania prędkości obrotowej wrzeciona i posuwów 

wzdłużnych

- podłączyć przyrządy zgodnie z metodyką

- dobrać warunki skrawania tj.: przekrój warstwy skrawanej f, głębokość skrawania g

posuw p, szybkość skrawania V, prędkość obrotowa n

- zmierzyć moc tocząc przy niezmiennej szybkości skrawania stosując ten sam przekrój 

warstwy skrawanej f przy zmiennym stosunku p do głębokości skrawania

Zanotować pomiary. Jaka jest różnica?

Przekrój warstwy skrawanej wynosi:

gdzie:

Ns - w KW

V - w m/min

ks - opór właściwy skrawania w MPa

- po wyrównaniu stopniowania średnic na wałku zmierzyć moc przy stałym stosunku p do g 

lecz przy zmieniających się prędkościach skrawania

- przeprowadzić obliczenia mocy:

a) moc biegu luzem

b) moc czynna

c) moc bierna

d) moc użyteczna

- po zakończeniu ćwiczenia odłączyć przyrząd pomiarowy i oczyścić tokarkę oraz 

uporządkować sprzęt

- podać wnioski i własne spostrzeżenia.

V. Uwagi do sprawozdania.

- Zestawić w tabelce wyniki pomiarów.

- Podać wioski i własne spostrzeżenia.