Początek

Skrypty Ciekawe strony  

Zaliczanie

 

 
  Pomieszczenie do przeprowadzania badań makro i mikroskopowych   

       Pracownia Techniczna w Zespole Szkół Zawodowych w Tucholi zlokalizowana jest na parterze (ZOBACZ PLAN). Zapewnia to wymogi stawiane przez Główny Urząd Jakości i Miar. Mieści się ona w trzech pomieszczeniach, w których umieszczono sprzęt, urządzenia oraz stanowiska laboratoryjne do realizacji określonych ćwiczeń.

 Przeprowadzane zajęcia  mają charakter badań laboratoryjnych. Każde  przeprowadzane przez ucznia doświadczenie jest nadzorowane przez  nauczyciela. Do ćwiczeń opracowane są instrukcje laboratoryjne składające się z części teoretycznej oraz praktycznej; opisującej sposób przeprowadzenia ćwiczenia, opis stanowiska, wzór tabeli wyników, bibliografię. Etapem końcowym jest napisanie sprawozdania, w którym uczeń zamieszcza dane uzyskane podczas wykonywania określonego badania oraz przemyślenia i wnioski końcowe.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI TECHNICZNEJ

Pracownia jest wyposażona w materiały dydaktyczne (przeźrocza, plansze, zestaw filmów), techniczne środki dydaktyczne (sprzęt audio wizualny: kamery, magnetowid, monitory, projektor filmowy, rzutnik przeźroczy, urządzenia automatycznego zaciemniania sal.

 

W pracowni znajdują się komputery podłączone do internetu, dzięki którym uczeń w każdej chwili może zasięgnąć informacji z interesujących go zagadnień

Dział metrologii warsztatowej posiada bogate wyposażenie w przyrządy oraz maszyny pomiarowe. Oprócz podstawowych przyrządów pomiarowych suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych, w pracowni znajdują się urządzenia pomiarowe pomocnicze, wzbogacające wyposażenie pracowni. 

Najważniejsze z nich to:

 

-mikroskopy warsztatowe małe MWM w liczbie 3 szt,

-optimetr pionowy,

-długościomierz pionowy Abbego,

-profilografometr,

-przetwornik indukcyjny KIMETR 1,

-stanowisko pomiarów pneumatycznych AEROPAN,

-mikroskopy podwójne Schmaltza w liczbie 2 szt.

W części metrologicznej pracowni znajduje się osiem stanowisk ćwiczeniowych z doprowadzonym napięciem, sterowanym centralnie z pulpitu nauczycielskiego, na których można przygotować dowolne ćwiczenie pomiarowe.

 

Wyposażenie działu badań własności mechanicznych i technologicznych stanowią:

-uniwersalna maszyna wytrzymałościowa wraz z oprzyrządowaniem,

-młot udarnościowy typu Charpy,

-stanowisko badań tensometrycznych,

-twardościomierze Rockwella w liczbie 3 szt,

-twardościomierz Brinella,

-twardościomierz Vickersa,

-młotek typu Poldi do pomiarów twardości metodą porównawczą,

-stanowisko pomiarów mikrotwardości wykorzystujące mikroskop metalograficzny z głowicą Hanemanna, kamerę oraz monitor,

-piece silitowe w liczbie 2 szt,

-skręcarka do drutu,

-aparat Erichsena do pomiarów tłoczności blach, 

-prasa mechaniczna,

-przyrząd do gięcia blach, taśm, drutu. 

W skład wyposażenia działu badań makro i mikroskopowych wchodzą:

-mikroskopy metalograficzne w liczbie 10 szt,

-szlifierka i polerka do zgładów metalograficznych,

-zestawy próbek,

-kamera,

-aparaty fotograficzne,

-zestaw odczynników,

Na zdjęciu widoczne są prace dyplomowe wykonane przez uczniów Technikum Mechanicznego w roku 2000r.

 

Ponadto w pracowni znajduje się szereg innych przyrządów, urządzeń, pomocy dydaktycznych wykonanych w ramach prac dyplomowych, których z uwagi na ich dużą liczbę nie wymieniono.