Wprowadzenie
Badanie naprężeń za pomocą tensomeyrów
Badanie udarności młotem Charpy’ego
Działanie i obsługa zrywarki. Dobór próbek
Badanie wytrzymałości na rozciąganie
Badanie wytrzymałości na ściskanie
Badanie wytrzymałości na zginanie
Badanie wytrzymałości na ścinanie
Badanie zjawisk wytrzymałości zmęczeniowej
Pomiar twardości metodą Rockwella
Pomiar twardości metodami Brinella i Poldi
Pomiar twardości metodą Vickersa
Pomiary mikrotawrości
Twardociomierze dynamiczne- metoda Shore’a