Wykrywanie wad w metalach metodami defektoskopii ultradźwiękowej

Próba tłoczności blach metodą Erichsena
Próba podwójnego zginania i próba zawijania ze zginaniem blach cienkich
Próba przeginania blach i taśm
Próba iskrowa stali
Próba skręcania jednokierunkowego drutu
Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia