Początek

Skrypty Ciekawe strony  

Zaliczanie

   
 

 

 

zanieczyszczenia stali (siarka i fosfor); metody Baumana i Anczyca
Budowa mikroskopów metalograficznych i sposób wyznaczania powiększeń
Obserwacje mikroskopowe staliwa i stali konstrukcyjnych wyżarzonych
Obserwacje mikroskopowe żeliw: węglowego zwykłego, modyfikowanego i sferoidalnego
Obserwacje mikroskopowe  żeliwa stopowego i ciągliwego
Obserwacje struktur stali węglowych po obróbce cieplnej
Obserwacje struktur stali po obróbce cieplno-chemicznej
Obserwacje mikroskopowe stali narzędziowej
Obserwacje mikroskopowe mosiądzów
Badanie struktur stopów łożyskowych
Ekspertyza metalograficzna - określenie wad wewnętrznych stali i żeliwa
Ekspertyza metalograficzna - określenie własności stali zależnych od budowy wewnętrznej